คอร์สเรียนวัน เวลา รอบ
จันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 20.00 น. (เรียนรวม)
เสาร์-อาทิตย์ 10.00 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.
17.00 - 20.00 น.
(รอบเด็กเล็ก/เด็กใหม่)
(รอบเด็กโต)
(รอบนักกีฬา/เรียนรวม)