ท่ารำ - คลิปการแข่งขันรวมภาพเกียรติประวัติ รางวัล ผู้ฝึกสอน นักกีฬาและยิม

ใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับใบรับรองยิมมาตรฐาน พื้นที่ และหลักสูตรการเรียนการสอน จากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

รางวัลป้ายทองคำ "สำนักเทควันโดอันดับ 1" จากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

อบรมกรรม Poomsae ณ ประเทศอินเดีย

อบรมผู้ผึกสอนหลักสูตร "Instructor couse..." of Kukiwon

ผู้ฝึกสอนมหาวิทยาลัยรังสิต


"สัมนาปรับกติกาใหม่ ณ ประเทศจีน "Saminar Refresher Course"

รางวัลป้ายทองคำสำนักเทควันโดอันดับ 1 "Best of The Best" ปี 1

อบรมผู้ตัดสิน "International Refresher Saminar"

รางวัลป้ายทองคำสำนักเทควันโดอันดับ 1 "Best of The Best" ปี 2

ชัชวาล ขาวละออ (แม็กช์) ได้รับรางวัล "นักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชาย" จากงานสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่ 5


ชัชวาล ขาวละออ (แม็กช์) ได้รับรางวัล "นักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชาย" จากงานสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่ 6

ชัชวาล ขาวละออ (แม็กช์) ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก

กรรมการตัดสินที่เวียดนาม