ท่ารำ - คลิปการแข่งขันเมล็ดพันธุ์ใหม่ (รุ่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์)1 st Chulalongkorn University Taekwondo Championships 2012

1 st Chulalongkorn University Taekwondo Championships 2012

1 st Chulalongkorn University Taekwondo Championships 2012

1 st Chulalongkorn University Taekwondo Championships 2012