เว็บบอร์ด

3 เจ้แห่งทวีศิลป์ ( ยังมีลายอยู่ )

3เจ้ของทวีศิลป์ กวาดทอง 3 เหรียญเลย ได้ถ้วยคะแนนรวมทีมประเทศไทยด้วย  ศิษย์ทวีศิลป์ยังมีลาย ( ถึงจะแก่แล้วเจ้าค่ะ )

THANYATORN DETKAEWSITTINON Tel : 0819855284 [2012-07-10 12:51:15]