เว็บบอร์ด

เทคนิคการกินช้าง

การกินช้าง และเทคนิค การเดินทางหนึ่งพันลี้

                พูดถึงการกินช้างหรือการเดินทางหนึ่งพันลี้ สำหรับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจร้องยี้เพราะนึกถึงการกลืนช้างหรือความไกลของระยะทาง แต่สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วจะมองเป็นเรื่องปกติ เพราะมีความอดทนสูง  เทคนิคการกินช้างก็คือ การกัดทีละคำ  ส่วนเทคนิคการเดินทางหนึ่งพันลี้ก็คือ การเริ่มต้นด้วยก้าวแรก (ขงจื๊อ

ดังนั้น การฝึกซ้อมก็ควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอ และค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปทีละวัน เพื่อเข้าแข่งขันให้ได้ชัยชนะ เก็บความพ่ายแพ้หรือชัยชนะที่ได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมดุล คนที่ประสบความสำเร็จจะนึกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา ส่วนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะนึกถึงอุปสรรคเกือบตลอดเวลา

เก็บตกจาก :  การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อไปสู่ความสำเร็จ

เรียบเรียงโดย วัฒนา สุนทรธัย
ลัดดาวัลย์ ธนานันต์กุล Tel : 0819298306 [2012-07-31 09:09:55]