เว็บบอร์ด

ขอแสดงความยินดีกับ พี่นิมฟ์ และ พี่นุ้ย

 ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาว สมัชญา  หอมจิตร์  (พี่นุ้ย)

นางสาว ณสิกาญจน์  เด็ดแก้วสิทธินนท์ (พี่นิมฟ์)

ที่คว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด ที่ประเทศ มาเลเซีย

 
ลัดดาวัลย์ ธนานันต์กุล Tel : 0819298306 [2012-10-14 15:41:16]