เว็บบอร์ด

เทควันโด ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นประชาชนทั่วไป ปี 2555

 \"\"

ผลงานทีมทวีศิลป์ เทควันโด กับ ศึกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555

รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท เคียวรูกิ และ พุ่มเซ่

 

รางวัล  ชนะเลิศ เหรียญทอง

1. นายกรมิษฐ์  หาญปราบ

2. นายดนุนัย  ราชวงษา

 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญเงิน

1. นายเสถียร  ใจปลื้มบุญ

2. นายศรศาตร์  พูลพงษ์

3. นายอัครินทร์  กิจวิจารณ์

 

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดันที่ 2 เหรียญทองแดง

1. นายสุทธิศักดิ์  จานทอง

2. นายยศภัทร  จันทร์ลอย

3. นายศฤคาร  ไพศิลป์

4. นางสาว วนิษา ขาวสำอางค์

 

 
ลัดดาวัลย์ ธนานันต์กุล Tel : 0819298306 [2012-11-05 08:56:20]