เว็บบอร์ด

ชิงแชมป์ประเทศไทย 2555 รุ่นประชาชนทั่วไป

 \"\"

ทวีศิลป์ เทควันโด กับ ศึกชิงแชมป์ประเทศไทย 

รุ่นประชาชนทั่วไป

ประเภทเคียวรูกิ และ พุ่มเซ่

รางวัล  ชนะเลิศ เหรียญทอง

1. นายกรมิษฐ์  หาญปราบ

2. นายดนุนัย  ราชวงษา

 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญเงิน

1. นายเสถียร  ใจปลื้มบุญ

2. นายศรศาตร์  พูลพงษ์

3. นายอัครินทร์  กิจวิจารณ์

 

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดันที่ 2 เหรียญทองแดง

1. นายสุทธิศักดิ์  จานทอง

2. นายยศภัทร  จันทร์ลอย

3. นายศฤคาร  ไพศิลป์

4. นางสาว วนิษา ขาวสำอางค์

 

 
ลัดดาวัลย์ ธนานันต์กุล Tel : 0819298306 [2012-11-05 09:01:41]

..
ลัดดาวัลย์ ธนานันต์กุล 124.121.153.162 : 0819298306 2012-11-05 09:02:08