เว็บบอร์ด

รางวัลป้ายทองคำ "สำนักเทควันโดอันดับ 1"

"รางวัลป้ายทองคำ สำนักเทควันโดอันดับ 1"

จากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
(support@ic-myhost.com) / [0000-00-00 00:00:00]

ได้รับรางวัล 2 ปีซ้อนจากรายการ "Best of The Best"
taweesilp khamnuan 125.24.60.81 : 081 753 5225 2012-06-03 08:58:53